Senin, Mei 11, 2009

Keutamaan Shalat Fajr

عن عائشة عن النبي  قال (( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها )). رواه مسلم
(( وفي رواية  (( لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Dua raka’at Shalat Fajr lebih baik dari pada dunia dan seisinya.” [HR. Muslim] dalam riwayat lain dengan lafazh : “Sungguh kedua raka’at tersebut lebih aku cintai daripada dunia semuanya.”

Makna Kalimat :
Shalat Fajr: yakni Shalat Sunnah Rawatib Qabliyah Shubuh.
lebih baik dari pada dunia: yakni lebih baik daripada perhiasan dunia. Ada juga yang berpendapat maknanya: lebih baik daripada menginfakkan harta dunia di jalan Allah. Makna pertama lebih tepat.

Pelajaran dari Hadits :
read more

Sabtu, Mei 09, 2009

Petunjuk Rasulullah dalam Thaharah dan Buang Hajat - 1

Alhamdulillah ‘ala kulli hal, sebagaimana janji saya untuk posting kajian kitab Hadyu Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam secara berkala, maka InsyaAllah Ta’ala pada kesempatan ini saya akan memulainya dengan pembahasan awal, yakni Petunjuk Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam di dalam permasalahan thaharah (bersuci) dan buang hajat.

Perlu saya ingatkan bahwa apa-apa yang saya tulis disini adalah terjemahan secara tekstual (berdasar penjelasan Al-Ustadz Abu ‘Abduh Sholehudin) dari isi kitab Hadyu Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, di mana isi kitab ini hanya merupakan intisari atau point-point penting dari pasal-pasal yang ada pada kitab induknya, yakni kitab Zaad AlMa’ad.

Bagi yang menginginkan faedah yang lengkap dan jelas, Insya Allah di akhir postingan akan saya sediakan link untuk download audio rekaman kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Abu ‘Abduh Sholehudin.

Berikut isi pembahasan awal kitab Hadyu Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam:
read more

Jumat, Mei 08, 2009

Pembahasan Kitab Hadyu Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam

HadyuNabi Alhamdulillah, akhirnya di Karaba hadir juga ta’lim malam. Mulai tanggal 7 Mei 2009, Setiap kamis malam (ba’da Isya’) di adakan kajian kitab Hadyu Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, kitab ini dibahas oleh Al-Ustadz Abu ‘Abduh Sholehudin, seorang Assatidz yang pernah menimba ilmu di Darul Hadits Dammaj, Yaman. Sekarang ini beliau --- Semoga Allah Ta’ala selalu menjaga beliau --- tinggal di daerah Klari, Karawang.

Kitab Hadyu Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam ini adalah intisari/ringkasan dari kitab Zaad AlMa’ad Fii Khairu Al’Ibad karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah. Untuk biografi beliau Rahimahullahu bisa dibaca di sini.

Kitab intisari ini disusun oleh Dr. Ahmad bin Utsman AlMajiid, salah satu staff pengajar di Jami’ah Ibn Su’ud Riyadh, Saudi Arabia.
read more