Minggu, November 29, 2015

Rujuk Kepada Kebenaran Merupakan Kebaikan dan Keutamaan

Al Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata:

Tidak diragukan lagi bahwa kembali (rujuk) kepada kebenaran merupakan kebaikan dan keutamaan. Pelakunya patut disyukuri. Tentunya, itu lebih baik baginya daripada bersikukuh dalam kesalahan dan kebatilan..

Majmu' Fatawa 6/184.