Kamis, Desember 24, 2015

Berpegang-teguh Dengan As-Sunnah Adalah Keselamatan

Al Imam az Zuhri Rahimahullähu berkata, 

Dahulu orang-orang yang telah berlalu dari ulama kami mengatakan, Berpegang-teguh dengan as Sunnah adalah keselamatan.

Riwayat al Lalikai, Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah 1/56.