Minggu, Desember 13, 2015

Inilah Hak Allah dan Rasulullah


Asy Syaikh al Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata:

Wahai hamba Allah, Anda dapat merealisasikan dua kalimat syahadat dengan menaati segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Inilah hak Allah dan hak Rasulullah yang harus Anda tunaikan, wahai seorang hamba.❞

Majmu' al Fatawa 9/39.