Selasa, Desember 15, 2015

Ingat Tujuan Hidupmu!

Berkata Imam Abdul Aziz Bin Baaz Rahimahullähu :

"Wahai hamba Allah, tujuan engkau diciptakan dan diwujudkan, adalah untuk mentauhidkan Allah 'Azza wa Jalla' mengagungkan perintah dan larangan-Nya, hanya kepada-Nya semata Engkau memohon segala kebutuhanmu, dan dengannya Engkau memohon pertolongan untuk mencapai perkara agama dan duniamu, dan mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul-Nya, Engkau tunduk dengan penuh ketaatan dan kerelaan, dan cinta terhadap apa saja yang diperintahkannya, dan membenci apa yang dilarangnya, Engkau mengharapkan rahmat dari Rabbmu, dan takut akan siksaan-Nya.".

(Majmu' fatawa Bin Baaz: 2/ 11).