Sabtu, Desember 05, 2015

Seseorang Bersama Orang Yang Dia Cintai

Dari shahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata:

Datang seorang lelaki kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, seraya berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun belum bergabung dengan mereka?".  

Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seseorang bersama orang yang dia dicintai."❞.

HR. al Bukhari dan Muslim.