Selasa, Desember 22, 2015

Tiga Pintu Gerbang Menuju Neraka

Berkata Ibnul Qayyim Rahimahullähu :
 
"Manusia masuk ke dalam neraka melalui tiga pintu:
- pintu syubhat yang mewariskan keraguan terhadap agama Allah 'Azza wa Jalla'
- pintu syahwat yang mewariskan sikap mengedepankan hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah 'Azza wa Jalla'  dan keridhaan-Nya.
- dan pintu marah yang mewariskan permusuhan terhadap ciptaan-Nya.".
 
(Al-Fawaaid,hal:58).