Sabtu, Februari 06, 2016

Bergembiralah Wahai Orang Yang Mendoakan Kebaikan Untuk Saudaranya Tanpa Sepengetahuannya

Rasululläh Shalallähu ‘Alaihi wa Salam bersabda: 
 
Tidaklah seorang hamba muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa diketahui oleh seorang pun, kecuali malaikat akan mendoakan untuknya dengan mengucapkan, 'Semoga engkau juga mendapatkan yang semisalnya.❞.
 
HR. Muslim no. 2732.
 
Duhai alangkah bagusnya jika engkau mendoakan kebaikan untuk saudaramu dalam sujudmu dengan kebaikan dunia dan akhirat, hingga malaikat mendoakan kebaikan untukmu dengan seizin Allah.