Kamis, Februari 25, 2016

Manusia Yang Sok Naif

Kita sering mendengar kata "naif " namun tidak sedikit dikalangan kita yang tidak paham tentang maknanya...

Naif dalam KBBI artinya adalah;
[1] sangat bersahaja; tidak banyak tingkah; lugu; sederhana
[2] celaka; bodoh; tidak masuk akal.

Nah yang diinginkan dengan judul di atas adalah naif dengan makna pertama yaitu manusia yang sok lugu dan polos. Karakter seperti ini terkadang ada pada diri seseorang, ada yang sadar ada juga yang tidak sadar kalau dia punya karakter tersebut.

Berikut ini penuturan salaf akan hal tersebut.

Berkata Imam Al Fudhoil bin Iyaadh Rohimahullah Ta'ala: 
"Hai miskin!, Engkau adalah orang yang jelek namun mengira dirimu orang yang baik... Kamu adalah orang yang bodoh tapi memandang dirimu sebagai orang berilmu... Engkau adalah orang yang bakhil namun mengira dirimu adalah orang dermawan... Dikau adalah orang yang dungu tapi memandang diri sebagai orang yang cerdas... Ajalmu sudah dekat tapi angan-anganmu panjang.".

Maka Imam Adz Dzahabi mengomentari: 
"Demi Allah, bersikaplah jujur... Engkau adalah orang yang zolim tapi mengira sebagai pihak yang dizolimi... Kamu makan dari yang haram tapi menganggap diri sebagai orang yang waro'(suci)... Dikau adalah orang yang fasik namun yakin sebagai orang yang adil... Kau mencari ilmu tuk meraih dunia tapi kau anggap dirimu mencarinya karena Allah.".

Siyar A'laamin Nubala' 8/440.

Abu Sufyan Al Musy | http://bit.ly/uimusy