Minggu, Februari 14, 2016

Antara Asfaliin dan A'liiina

Berkata Imam Ibnul Qoyyim -Rahimahullähu- : 

❝Maka setiap kali seorang hamba melakukan kemaksiatan ia akan turun ke derajat yang lebih rendah; Dia akan senantiasa turun sampai jadilah ia termasuk Asfaliin (Orang-orang yang berada pada tingkatan rendah, pent.). Dan setiap kali ia beramal ketaatan maka ia akan naik derajatnya; Dan akan senantiasa naik sampai ia tedrmasuk golongan A'liiina (Orang yang tinggi derajatnya, pent.).

Dan terkadang terkumpul pada seorang hamba pada hari-hari dalam kehidupannya; Naik karena satu sebab dan Turun karena sebab yang lain. Dan mana di antara keduanya yang lebih kuat maka dia menjadi kelompoknya. Maka tidaklah orang yang naik 100 derajat dan hanya turun 1 derajat sama dengan sebaliknya.❞.

Al-Jawaabul Kaafi 1/86.