Kamis, Januari 21, 2016

Tunaikan Hak Allah 'Azza Wa Jalla' Dalam Kehidupan Dunia

Berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim Rahimahullähu:
 
"Seorang hamba memiliki dua kedudukan di hadapan Allah 'Azza wa Jalla': kedudukan pertama di hadapan Allah 'Azza wa Jalla' ketika shalat, dan kedudukan kedua di hadapan-Nya di hari pertemuan dengan-Nya. 

Maka siapa yang menegakkan hak-Nya pada kedudukan yang pertama, maka akan diringankan urusannya pada kedudukan kedua, dan siapa yang menganggap remeh pada kedudukan pertamanya dan tidak menunaikan hak-Nya, maka dia akan dipersulit pada kedudukan yang berikutnya. 

Allah 'Azza wa Jalla' berfirman: "Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat)". (QS.Al-Insan:26- 27).

https://telegram.me/Askarybinjamal